Br. Gjershaug sikret seg kontrakt

Statens Vegvesen har inngått kontrakt med Br. Gjershaug AS om støytiltak for 16 boliger langs vegen mellom Tingvoll og Meisingset.

Støytiltak: Br. Gjershaug AS i Sunndal sikret seg kontrakt med vegvesenet. Her Terje Fugelsnes (Statens vegvesen), Torgrim Stene (Multiconsult), Dan Marius Gravem og Terje Haugen (Begge Br. Gjershaug AS)  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Kontrakten har en verdi på cirka 4,5 millioner eks mva, og arbeidet skal være fullført til våren neste år.

- Når vi bygger ny veg eller gjør endringer på eksisterende veg som fører til krav om ny reguleringsplan, skal vi i henhold til regelverket utrede støyforholdene. Dette innebærer at det gjøres en beregning av forventede støynivåer og at det vurderes tiltak for å redusere støy for de boligene som ligger over grenseverdiene for støy. Tiltakene spenner fra skifte av vindusventiler til isolering av fasade, opplyser vegvesenet.