Tekna og kommunen samarbeider om populær leksehjelp

Pensjonister og elever møtes over leksene

Alle kommuner skal tilby leksehjelp. Ved Sunndal ungdomsskole er det flere pensjonister som trår til og møter elever etter skoletid for å hjelpe med leksene. Tilbudet er populært. – Lønna vår er den responsen vi får, sier Gunnar Olav Furu.

Tilbyr leksehjelp: I samarbeid med Tekna tilbyr Sunndal kommune leksehjelp til elever på ungdomstrinnet. Flere pensjonister gjør en innsats hver uke for å hjelpe skoleelever med leksene. Fra venstre Aksel Aarflot, skolesjef Liv Ingrid Horvli, Gunnar Olav Furu, Per Utne og Leda Moxnes, leder i Tekna Sunndal.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Tekna Sunndal og grunnskoletjenesten i Sunndal kommune har samarbeidet i en årrekke. I 2013 ble samarbeidet første gang formalisert gjennom en avtale. Nå er en ny avtale underskrevet.