Med hjerte for Tredal-kretsen

Mens andre foreldre har mer enn nok med å henge med rundt skolestart, inviterte styret ved Tredal Vel alle elevene ved barneskolen til disko tirsdag kveld.
Nyheter

– Alt trenger jo ikke skje i sentrum, mener de driftige damene.