Turgåer måtte hentes ned fra fjellet

Skadet kneet under Sunndalsmarsjen.

Fikk skyss: Mannskap fra Røde Kors Hjelpekorps bisto og fikk i takk skyss ned med Sea King-helikopteret etter vellykket redningsoppdrag. Her Martin Brøste og Endre Neeraas Dahl.   Foto: Sunndal Røde Kors Hjelpekorps

Nyheter

En mann skadet kneet søndag under turmarsjen som går fra Grødalen og ned i Sunndalen.

Redningshelikopter fra Ørland ble rekvirert via Hovedredningssentralen Sør-Norge for å hente den skadde turgåeren, ettersom vedkommende ikke greide å fullføre turen. Mannen ble fraktet til Grødalen sammen med to personer fra Sunndal Røde Kors Hjelpekorps.

Fire personer fra det lokale hjelpekorpset deltok på marsjen, og bisto i arbeidet med å ta hånd om den skadde. Som følge av dårlig dekning på nødnett i området måtte hjelpekorpset bruke mannskap til å opprette samband ned til dekningsområde for nødnett, får Driva opplyst.