31 fikk beltegebyr i bussen

Nasjonal kontroll - i Møre og Romsdal ble 898 busspassasjerer kontrollert i forrige uke.

Ill.bilde  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

- Vi er veldig fornøyde med at de aller fleste av de kontrollerte busspassasjerene hadde festet på seg bilbeltet, i hvert fall som vi klarte å oppdage i kontrollen, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt.

Statens vegvesen kontrollerte 898 busspassasjerer i Møre og Romsdal i forrige uke. 31 fikk gebyr for å ikke bruke belte på bussen.

Gebyret for å ikke feste beltet på bussen er på 1500 kroner. Vegvesenet minner om at man ikke bare kan skade seg sjøl, men også medpassasjerene sine, hvis man ikke bruker beltet og det skjer en trafikkulykke.

Passasjerene i spørreundersøkelsen oppgir at de «glemmer det» og «gammel vane» som viktige årsaker til at de ikke fester beltet i buss. Vanen sitter ikke i kroppen. I den enkelte buss har sjåføren en helt sentral rolle.

- Sjåfører vi snakker med forteller at idet de informerer over høyttaleren, så går det en bølge av «klikk-klikk-klikk» i bussen, fra passasjerer som fester beltet. Sjåføren blir lyttet til, og har mulighet til å gjøre en forskjell for trafikksikkerheten i sin buss, sier  Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Det er påbudt å bruke setebelte i alle kjøretøy der det er montert.