Milliondryss til oppdrettskommuner:

– Får litt lottofølelse

Halsa får 16,8 millioner kroner i overføring fra Havbruksfondet. Det vanker gode kroner også til de øvrige kommunene som er klarert for oppdrettslokaliteter i sjøvann.

Viktige pnger: 16,8 millioner er et stort beløp. Pengene er viktige for Halsa, sier ordfører Ola Rognskog.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Det var tidligere i uka det ble kjent hvor mange millioner kroner den enkelte kommune får i overføring fra Havbruksfondet. Fondet er opprettet med tanke på å stimulere verdiskapingen i kommuner som har oppdrettslokaliteter. Fordelingen er basert på de lokalitetene kommunene tilrettelegger for. Staten skal utbetale til sammen 2,7 milliarder kroner til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet i år.