Håper på bedre fellingstall:

Utvider jakta og åpner grensene

I et forsøk på å øke fellingsprosenten har styret i Snøhetta villreinutvalg utvidet villreinjakta med en uke, samt åpnet grenser både på Snøhetta Øst – og Vest.
Nyheter

Villreinjakta i Snøhettaområdet er egentlig fra 20. august – til og med16. september, men grunnet lav fellingsprosent har styret i Snøhetta villreinutvalg har forlenget jakta til og med søndag 23 september, for å bedre muligheten for å finne dyr.