Informerte om øvelsen Trident Juncture:

US Marines okkuperer Rindal

Rindalingene ble orientert om storøvelsen Trident Juncture i to møter tirsdag ettermiddag, og fikk vite at tyngden av militær aktivitet er lagt hit. Men også Ålvundfjord og Sunndal får sin del av "krigen".

Rindalingene fikk to informasjonsmøter om Nato-øvelsen Trident Juncture tirsdag ettermiddag. Vi ser rådmann Birgit Reisch, operasjonsoffiser Richard Moen fra HV11, miljørvernoffiser, Kaptein Ove Andreassen, Tove Schei fra Rindal kommune, Kjell Haukeberg fra vegavdelinga i Statens vegvesen Møre og Romsdal, ordfører Ola Heggem, og Ingunn Moholt og Morten Harangen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Rindal kommune inviterte innbyggerne til orienteringsmøter om den forestående Nato-øvelsen i Attanova i Rindalshuset tirsdag ettermiddag.