– Merkur blir ikke flyttet til fylkeskommunene

Klar tale fra kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Viktig støtte: I 23 år har Merkur bidratt til at folk i distriktene har fått beholde nærbutikkene. Her feires det med kake at Coop Matkroken i Todalen fikk på plass nødstrømsanlegg etter raset i 2013. Stig Olsson fra Merkur-programmet fikk æren av å sprette bløtkaka. Programmet bidro med halvparten av kostnadene til anlegget på totalt drøyt 200.000 kroner.  Foto: Jon Olav

Nyheter

Det var da Mæland besøkte Joker Setskog i Aurskog-Høland nylig hun varslet videre satsing på Merkur-programmet. Som tidligere omtalt i Driva har et ekspertutvalg foreslått nedlegging av Distriktssenteret og overflytting av oppgavene til nye og større fylker. Forslaget ville også innebære nedlegging av Merkur, ettersom Merkur blir en del av Distriktssenteret fra 1. januar.

- Vi vet at Merkur virker. Butikkene som deltar i Merkur-programmet gjør det bedre enn butikker som ikke deltar i programmet. Merkur vil ikke bli foreslått overflyttet til fylkeskommunene, sa Mæland da hun møtte bygdefolk og kunder på nærbutikken på Setskog.

Ifølge Merkur.no varslet hun også at regjeringen vil holde bevilgningen til Merkur på et høyt nivå i sitt forslag til statsbudsjett for neste år.

– Nærbutikkene er viktige samlingsplasser i mange bygder og distrikter, og det er et mål for oss å opprettholde grunnleggende tjenester av god kvalitet i hele landet. Uten et grunnleggende tjenestetilbud som dagligvarer stopper de minste lokalsamfunnene. Det er derfor vi viderefører og styrker de treffsikre ordningene som Merkur har, sier ministeren.

Merkur-programmet har som mål å sikre folk tilgang til en nærbutikk av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgivning, og arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som øker lønnsomheten og gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester. Mange nærbutikker har så svak økonomi at de ikke sjøl har råd til å utvikle butikken. Programmet forvalter flere støtteordninger for butikkene på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Blant annet kan butikkene få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken og til drivstoffanlegg, samt utviklingsstøtte. Også lokalt protesterte kjøpmenn på forslaget fra ekspertutvalget.

– Alfa og omega, rett og slett, sa Terje Nordvik, butikksjef ved Coop Matkroken i Todalen, til Driva i sommer om programmet.

– Legger de ned Merkur vil det bety kroken på døra for mange.


Frykter for nærbutikkene

– Legger de ned Merkur-programmet, vil det bety kroken på døra for mange nærbutikker, sier Terje Nordvik, butikksjef ved Coop Matkroken i Todalen.