Krever at UDI hever avtalen med mottak

Selskapet KOA Psykisk Helse krever nå at UDI omgående hever avtalen med Heimta AS om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning. Fredensborg støtter kravet, og mener UDI må gjøre en ny vurdering av alle anbud.

Ny runde? Tore Vaagen mener UDI nå må gjennomføre en ny vurdering av alle tilbud.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Det var Heimta AS som sikret seg anbudet, og mottaket for truende og voldelige asylsøkere skulle i utgangspunktet starte opp i midten av august. Imidlertid kom det nylig fram at mottaket på Sølvskottberget i Øyer kommune tidligst kan komme i drift etter nyttår. Årsaka er at Heimta AS vil bruke tid på å avklare om brukstillatelsen av bygget er i orden.