Nesset: Meirforbruk på Helse og omsorg og Nav – berga av fond og god straumpris

Raude tal, men går i pluss

Det er vesentlege avvik i kommuneøkonomien i Nesset. Men med millionar frå Havbruksfondet og ekstra strauminntekter, ligg det likevel an til plusstal totalt sett.

KORRIGERING: Nessetrådmann Anne Grete Klokset meiner kommunen ikkje kjem utanom å gi ekstraløyvingar til einingar som har fått ekstra utfordringar. Bildet er teke tidlegare.    Foto: Anita Vingen

Nyheter

Rådmann Anne Grete Klokset presenterte torsdag rapport om kommunens økonomi, og sak om budsjettkorrigering for formannskapet i Nesset.