Store beløp å betale for kommunale avgifter:

Tar til orde for månedlig forfall

Stig Rune Andreassen (Frp) forteller at han har blitt kontaktet av flere privatpersoner som ønsker seg en ordning der kommunale avgifter kan legges inn som fast, månedlig trekk.

  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

I disse dager sender Sunndal kommune ut fakturaen for kommunale avgifter som vann, kloakk, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. I Sunndal faktureres innbyggerne to ganger i året.

Nå spør kommunestyrerepresentanten ordføreren om han kan ta opp saka med administrasjonen, slik at innbyggerne kan få en ordning med betaling per måned for kommunale avgifter.

- Jeg har også tidligere i økonomi- og planutvalget tatt opp dette muntlig, sier Andreassen.

Han forteller at han har blitt kontaktet av flere som ønsker en slik ordning.

- Dette i stedet for to trekk i relativt store avdrag per år. For noen er dagens ordning et stort innhogg i økonomien.

Andreassen viser interpellasjonen til at det i dag er månedlig forfall på strøm, forsikringer, årsavgift på bil og lignende. Han mener dermed tida kan være moden for at det også kan la seg gjøre med fast trekk på kommunale avgifter månedlig.

- Kommunen vil samtidig også få bedre kontantstrøm inn, slik at dette vil være en vinn-vinn situasjon for begge parter.

Neste møte i kommunestyret er onsdag 24. oktober.