Sjekker fritidseiendommer

Sunndal brann- og feiervesen med storstilt aksjon.
Nyheter

I disse dager pågår feiing og tilsyn ved fritidseiendommer på Gjøra og Hafsås – Røymo og Grødalen. I dette området blir det etter avtale utført feiing og tilsyn ved den enkeltes eiendom, og i tillegg blir det gitt generell informasjon om brannsikringsutstyr. Antall røykvarslere, samt plassering av disse i hytta, brannslukkingsapparat og tilstand på ildsted og pipe er blant det som kontrolleres. Helgene i uke 35, 37, 39 og 41 har vært forbeholdt eiere som ikke er bosatt i Sunndal kommune. Hytteeierne er oppfordret til selv å bestille time med feier via telefon.