Følger ikke opp skader i terrenget

Fylkesmannen kommer ikke til å følge opp Statnetts bruk av kjøretøy på Meisalfjellet.

Hjulspor: Det er djupe hjulspor i terrenget etter Statnetts bruk av ATV-er på Meisalfjellet.  Foto: privat

Nyheter

– Så langt vi er kjent med er det ikke så store naturverdier i det aktuelle området ved Meisalvatnet at Fylkesmannen har hatt grunnlag for å gripe inn; noe vi heller ikke har gjort, skriver assisterende miljøverndirektør Ulf Lucasen i en e-post til Miljøvernforbundet.