Næringslivet i Nesset får 8 millioner kroner til rådighet i nye Molde kommune:

- Må bruke midlene til å få etablert flere arbeidsplasser

– Vi må forsøke å utnytte fondspengene til å få etablert arbeidsplasser i Nesset, sier Ap-veteran Mellvin Steinsvoll

kraftpenger: Nesset kommune får årlig overført 8 millioner kroner som kompensasjon for kraftutbygginger i Eikesdal og Eresfjord. Fra 1. januar 2020 skal hele summen benyttes til å utvikle næringslivet, fortrinnsvis i de to bygdene. 

Nyheter

Formannskapet i Nesset innstiller på at kommunestyret skal vedta forslaget til nye vedtekter for kraftfondet i kommunen.