Kan felle inntil to gauper:

Deler området i starten av jakta

Også denne vinteren står to gauper på kvoten for området på Indre Nordmøre med mål om yngling, men den første måneden av jakta deles jaktområdet og kvoten i to. Totalt kan inntil 25 gauper tas ut i forvaltningsregionen.

Deler området i to: Også i år kan to gauper tas ut i yngleområdet i Møre og Romsdal, men denne gangen deles området i to den første måneden av jakta. Gaupa på bildet er en av to hanngauper som ble felt i Surnadal under årets gaupejakt. En ung hann som ble felt første jaktdag, 1. februar 2018.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fastsatte i møte den 26. oktober fellingskvoten for vinterens gaupejakt, som starter 1. februar. Også denne vinteren kan det skytes to gauper i område med mål om yngling på Indre Nordmøre, hvorav maksimalt en voksen hunngaupe.