Outzen på topp

Nominasjonsmøtet i Sunndal SV 1. november har vedtatt kommunevalglista for valget neste år. Erling Outzen topper lista.

Tre på toipp: Erling Outzen, Line Karin Smisetfoss og Torgeir Reiten. 

Nyheter

Det blei gjort et par endringer i forhold til innstillinga fra nominasjonskomiteen, men den endelige lista blei enstemmig vedtatt. Den er som følger:

1. Erling Outzen

2. Line Karin Smisetfoss

3. Torgeir Reiten

4. Eli Smisetfoss

5. Tine Torsmyr

6. Oskar Moen

7. Una Kristin Ødegård

8. Andreas Outzen

9. Marte Ødegaard Haugen

10. Ingar Langli

11. Edel Hoem

12. Bjørn Røssing

13. Anne Berit Jordal

14. Per Ole Bratset

15. Anne-Mari Sæther

16. Trine Indrebø

17. Jo Inge Nes

18. Bodil Indrebø

19. Ingeborg Sæther

20. Jonas Bjørnson Koksvik

21. Hege Torsmyr