Vil skyte 20 moskus

Fylkesmennene i Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag mener Miljødirektoratet må åpne opp for å ta ut rundt 20 moskus på Dovrefjell.

Moskus. Arkivbilde.   Foto: Bernt Søreide

Nyheter

Sist vinter var det minst 244 moskus på Dovrefjell. Målet i forvaltningsplanen er at antall dyr ikke bør overstige 200 vinterdyr. Av den grunn anbefaler nå de tre Fylkesmennene i Oppdal, Møre og Romsdal og Trøndelag at Miljødirektoratet vedtar uttak av cirka 20 moskus på Dovrefjell.

Målet er at uttaket skal redusere konflikten mellom mennesker og moskus, bedre sykdomsutfordringene hos moskus, og bedre kjønns- og aldersstrukturen i bestanden. Det går fram i en felles tilrådning som nå er sendt Miljødirektoratet.

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har skrevet på vegne av alle tre embetene. Der anbefales det at uttaket rettes mot moskus som oppholder seg i og utenfor kjerneområdet, hvor det erfaringsmessig er kort avstand for moskus å vandre til områder hvor det oppstår konflikter mellom mennesker og moskus. Det er Miljødirektoratet som skal fatte vedtak i saka.