Krevjande budsjettarbeid

Må kutte 10–15 årsverk for å klare utfordringane framover.

Krevjande arbeid: Å få eit budsjett i balanse blir ein krevjande prosess for Surnadal kommune.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Arbeidet med neste års budsjett for Surnadal kommune er krevjande, og administrasjonen er no i siste fase før eit forslag kan leggast fram og sendast til formannskapet komande veke.