Positive til initiativet om felles arbeidsgruppe:

Hurlen: - Dersom arbeidet i gruppa kan bidra til bedre opplysning og dempe uro og konfliktnivå, er det positivt

– Det er veldig bra om ei arbeidsgruppe bestående av personer fra berørte kommuner og Miljøvernforbundet går sammen om å få fortgang i oppryddingen av eksisterende deponi på Raudsand.

Debatt: Fra paneldebatten under mangens møte i Sunndal kulturhus i regi av Norges Miljøvernforbund. 

Nyheter

Det sier nessetordfører Rolf Jonas Hurlen og nestleder i organisasjonen "Giftfritt Nesset", Stig O. Jacobsen.