Frekke tjuver har skrudd ned Olavsrosa fra veggen på prestegarden

Noen har stjålet Olavrosa fra fjøsveggen på Nesset prestegard. – Overraskende, sier Bjørn Ølander som er styremedlem i Norsk Kulturarv og pedell på prestegarden.

Høghengende: Nesset prestegard fikk den høgthengende utmerkelsen fra Norsk Kulturarvfor helheten på tunet og ombyggingen av fjøset. Foto: Arild Svensli  Foto: Arild Svensli

Vi har vært skånet både fra tjuveri og hærverk på prestegarden.

Nyheter

Det var under helgas julemarked på prestegarden det ble oppdaget at noen hadde skrudd ned og tatt med seg Norsk Kulturarvs høgthengende kvalitetsbevis, Olavsrosa, fra veggen på fjøset.