Mange melder om stormskader

Gjensidige har klokken 13.00 i dag mottatt nærmere 100 skader etter stormen som har herjet de siste dagene.

Mange skader: Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige venter at antallet skader vil øke de nærmeste dagene.  

Nyheter

- Vi tror at antallet skader vil øke noe de neste dagene, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige i en pressemelding.

Flest skader er meldt i Hordaland (25), Møre og Romsdal (15) og Rogaland (15). Det er også meldt om enkeltskader i øvrige fylker.

- Mesteparten er stormskader på hus og hjem, garasjer og driftsbygninger, blant annet er flere tak skadet av den kraftige vinden, sier Voll.

Vindskader har erfaringsmessig gjennomsnittserstatninger inntil 70.000 kroner. 

- Erstatningsutbetalingen er så langt beskjedent, og ligger an til å bli i underkant av 10 millioner kroner når alle skadene er meldt inn til Gjensidige, sier Voll.

Tallene inkluderer også skader på 10 biler som er truffet av løse gjenstander. Blant annet ble en bil skadet av en flygende trampoline og en fikk et veiskilt over seg.

Gjensidige oppfordrer alle som har vært utsatt for stormen om å se etter sine eiendeler, spesielt hytter og båter som fremdeles ligger ute.