Stikkrennene tok ikkje unna:

Fekk kjellaren full av vatn

Håkon Solem på Glærum opplevde å få kjellaren fylt av vatn etter at stikkrenna under vegen ikkje klarte å ta unna vatnet frå elva Gløna.

Oversvømt: Håkon Solem opplevde å få kjellaren oversvømt av flaumvatn frå Gløna.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

Ein kombinasjon av store mengder regn og snøsmelting oppe på marka gjorde at elva Gløna vaks opp i den grad at stikkrennene under vegen ikkje klarte å ta unna alt vatnet.