Pipelife reduserer med opptil 10 stillinger

Dette skriver plastrørprodusenten i en pressemelding.
Nyheter

50-årsjubilanten Pipelife ruster seg for fornya bærekraft, heter det i pressemeldinga fra Pipelife. For å få denne bærekrafta ser bedriften seg nødt til å kunne nedbemanne med ti stillinger eller mer.

Dette er det informert om i allmøter på bedriften mandag. Nedbemanningen kommer som et ledd av endringsprosjektet Bærekraft100 som har som mål å sikre drift i 50 år til.

Administrerende direktør Kjell Larsen sier i en kommentar at de siste årenes markeds- og konkurranseutvikling gjør at selskapet nå trenger å optimalisere den eksisterende virksomhetet, for å møte framtida med fornya kraft og befeste lederposisjonen sin både i markedet og konsernet.

– Vi lever i en bransje og et marked som er i større endring enn kanskje noen gang. I tillegg til at dette gir oss nye og spennende muligheter blir vi også utfordret på flere områder. Derfor må vi, i tillegg til det kontinuerlige forbedringsarbeidet, nå gjøre en større analyse av hvordan vi utnytter ressursene våre på en best mulig måte, sier Larsen som forteller at prosjektet vil ha spesielt fokus på kostnadsreduserende tiltak.

Pipelife vil gjennomføre BæreKRAFT100 i løpet av 2019, og organisasjonsendringene som følger av prosjektet skal være vedtatt i løpet av første kvartal. Det er derfor for tidlig i prosessen å tallfeste dette eksakt, men at det totalt for bedriften kan være snakk om reduksjon av over 10 stillinger.

–  Vi må tilpasse kostnadene våre til det økte marginpresset vi opplever – sette tæring etter næring – for å opprettholde lønnsomheten og styringsfarten vår. Dette gjelder for hele virksomheten og vil også innebære reduksjon i bemanningen innenfor enkelte områder, sier Larsen.

Han forteller at omstillingsprosessen vil bli spesielt krevende, i og med at Pipelife Norge parallelt vil ha behov for ny kompetanse for å møte framtidas krav.

– Som på de fleste andre områder i samfunnet er det sterkt søkelys på digitalisering både innenfor produksjonen vår og i markedet. Vi ønsker å fortsatt være den ledende verdiskaperen i våre markeder og tar derfor en aktiv rolle innenfor dette området også. Skal vi greie det må vi ha påfyll av kompetanse vi i dag har for lite av, sier Larsen.