800 elever møter lokale bedrifter

Felles karrieredag for elever i Sunndal og Surnadal

Torsdag 17. januar skal 800 elever fra ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæringa i Sunndal og Surnadal møte det lokale næringslivet til karrieredag.

Karrieredag: Her fra en tidligere karrieredag i sportshallen i Sunndal.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Det er i Sunndal sportshall, flerbrukshallen og amfiet ved ungdomsskolen det skjer. SuSu:Arena er en felles karrieredag for Sunndal og Surnadal og et årlig tiltak som inngår i SuSu-programmet og skal arrangeres hvert annet år i Sunndal og Surnadal.

På karrieredagen stiller bedrifter fra de to kommunene på stand, og vil presentere seg for elevene, fortelle om bedriftene og kompetansebehov for framtida. I tillegg deltar representanter fra Høgskolen i Molde, Høgskolesenteret og Fagskolen i Kristiansund, NTNU, ulike opplæringskontor, Newton Sunndal og Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal.

Det vil også bli egne bedriftspresentasjoner fra scenen. Elever ved «Media og informasjonskunnskap» ved Sunndal vidaregåande skole har laget presentasjoner av bedrifter fra Sunndal, mens bedriftspresentasjonene fra Surnadal er utarbeidet av elever ved 10. klassen fra Surnadal Ungdomsskole. Det vil også bli en felles presentasjon av Sunndal og Surnadal kommune.

Elevbedrifter fra Sunndal ungdomsskole og Sunndal vidaregåande skole deltar i gjennomføringen av arrangementet. Dette er elevbedrifter med ansvar for «Teknisk gjennomføring», «Pyntning av hallen» og «Vertskap».

SuSu:Arena er også en felles kulturarena med ulike kulturelle innslag igjennom hele dagen.

Etter klokka 16 blir det åpent hus. Da vil publikum kunne gjøre seg bedre kjent med næringslivet i Sunndal og Surnadal, og de ulike utdanningsinstitusjonene. Det vil i tillegg bli flere spennende kulturinnslag. Arrangementet avsluttes med en kveldsforestilling med blant annet dans av Sunndal kulturskole, Tore Pedersen og Møremusikerne «Fjord og fjell», Barnekoret Vivo og to ungdomsband fra Surnadal.

- Vi håper at så mange som mulig finner veien til Sunndal Sportshall torsdag 17. januar, sier prosjektleder Kim Stian Bråstad i Sunndal Næringsselskap.

- Dette blir en fantastisk karriere- og rekrutteringsdag for elever, bedrifter og skoler.