Mange viltulykker på vegene

Blant Driva-kommunene topper Surnadal statistikken med 67 hjorteviltpåkjørsler i 2018. Rådyrene er fortsatt mest utsatt. I Møre og Romsdal ble det registrert 1034 påkjørsler i løpet av fjoråret.

Mye hjort: Når snøen kommer trekker mer hjort inn mot vegene, hvilket også medfører flere viltulykker. Her fra Halsa, der E39 fra Stavråa og ut mot fergeleiet er en spesielt utsatt strekning.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

I hjorteviltregisteret finner vi at det i hele landet er registrert 11 528 hjorteviltpåkjørsler i løpet av 2018. Teller man med de 1395 som ble påkjørt av tog, blir summen 12 923.