Veidekke får mellomlagre lettere forurenset masse på Raudsand

Miljødirektoratet har fbehandlet søknaden fra Veidekke Entreprenør AS og har besluttet å gi tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven - på visse vilkår.
Nyheter

Veidekke Entreprenør AS har søkt om å få mellomlagre inntil 30.000 tonn lettere forurenset masse på Raudsand i Nesset, såkalte bunnrenskmasser fra tunneldrift, som Veidekke har fått tilgang til gjennom et prosjekt i forbindelse med utbygging av ny E39.