Oddekalv har opprettet ressursgruppe med hemmelige medlemmer:

– Jeg har aldri tidligere opplevd maken til press og hets av folk som engasjerer seg i en miljøsak

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund vil ikke opplyse navnene på medlemmene i gruppa som skal arbeide for å få fart i opprydning av eksisterende deponi på Raudsand.

Hemmelig: Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund vil ikke fortelle hvem som sitter i gruppa som skal bidra til å få fart i opprydningen av eksisterende deponi på Raudsand. Dette for å skjerme medlemmene mot press og hets. 

Nyheter

– Jeg har aldri tidligere opplevd maken til press og hets av folk som engasjerer seg i en miljøsak slik som i deponisaken på Raudsand. Det er årsaka til at vi har bestemt oss for å holde navnene på medlemmene i gruppa som skal jobbe for opprydning hemmelig, sier Oddekalv til Driva.