Miljøvernforbundet med krass kritikk av Miljødirektoratet:

– Forsøker å hemmeligholde

Norges Miljøvernforbund (NMF) mener Miljødirektoratet forsøkte å skjule dokumenter og slik hemmeligholde høringen rundt Veidekkes søknad om å få mellomlagre 30.000 tonn lettere forurenset masse på Raudsand.

kritisk: Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv i spisse, krever ny høring i saken som gjelder tillatelse til å mellomlagre lettere forurensede masser på Raudsand. 

Nyheter

I et brev til Miljødirektoratet påklages beslutningen om å gi tillatelse til mellomlagring av lettere forurenset masse på Raudsand.