Støtter ikke forbud mot pelsdyrhold:

– Bør heller øke produksjonen

– Et forbud mot pelsdyrhold er ikke fornuftig, Norge bør heller ta del i verdiskapingen og se på mulighetene. Produksjonen kunne heller vært økt, framfor for å legge ned næringa, mener formannskapet i Halsa.

Imot forbud: Halsa kommune går imot lovforslaget om forbud mot pelsdyrhold. Formannskapet mener Norges produksjon og andel i verdensmarkedet heller burde vært økt. – Heller enn å legge ned næringa bør man se på mulighetene og ta del i verdiskapingen, heter det i vedtaket. Arkivbilde.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

Som kjent har Landbruks- og matdepartementet sendt på høring forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr, samt forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere. Høringsfristen er 31. januar. Tirsdag behandlet formannskapet høringsuttalelsen fra Halsa kommune.