Fortsatt uavklart rundt tomtevalg for helsehuset

Det er fortsatt uklart om det planlagte helsehuset med omsorgsboliger kan bygges på tomta ved kommunehuset i Nesset.

Må utredes mer: Tomta for helsehuset må utredes videre.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Ordfører Rolf Jonas Hurlen og rådmann Anne Grete Klokset var onsdag i møte med Fylkesmannen for å få en gjennomgang av krav etaten og NVE har framsatt i forbindelse med tomtevalget for helsehuset. Hurlen sier kommunen skal imøtekomme krav både om ytterligere flomutredning, havstigning og andre ting som det ble påpekt må utredes.