"Nye kunder nærmest strømmer til oss, og gir oss stor vekst samt gode resultater"

Surnadal Sparebank har oppnådd et resultat før skatt på 66,1 millioner kroner i 2018 mot 55,7 millioner kroner i 2017.

God inntjening: Administrerende banksjef Allan Troelsen kan glede seg over rekordresultat for Surnadal Sparebank i 2018.   Foto: Nathan Lediard

Nyheter

Det gode resultatet kommer av at banken har fått rekordmange nye kunder og meget god vekst over flere år. Bankens forretningskapital endte på 7,7 milliarder kroner.

«Takket være dyktige kunderådgivere og medarbeidere, er våre kunder blant de mest tilfredse bankkundene i Norge. Dette bidrar til at nye kunder nærmest strømmer til oss, og gir oss stor vekst samt gode resultater. Samtidig klarer vi gjennom kraftig effektivisering å holde kostnadene nede. I sum gjør dette at vi for 7. året på rad oppnår tidenes beste regnskapsresultat», skriver adm.banksjef Allan Troelsen i en pressemelding.

Troelsen viser til at resultatet i 2018 er hele 19 % bedre enn i 2017, som følge av at inntektene har økt med 9 % og kostnadene bare har økt med 1 %.

– Resultatet gir en avkastning på egenkapitalen etter skatt på 9,0 % mot 9,1 % i 2017 og bidrar til at banken kan utbetale et meget godt utbytte til eiere av egenkapitalbevis i banken. Avkastningen per egenkapitalbevis er 8,22 kroner. Av dette foreslår styret at det utbetales 7,00 kroner i kontantutbytte per egenkapitalbevis, mens 1,22 kroner holdes tilbake for å gi eierne mer kapital investert i banken og økt avkastning fremover. Dette gir en avkastning for eierne på 9,2 %.

- Attraktivt å investere

– Gode resultater for banken er avgjørende for å sikre at Surnadal Sparebank også i fremtiden skal være en solid og god lokal sparebank for våre kunder, eiere, lokalsamfunnet og regionen. Det sikrer også at det er attraktivt å investere i banken, noe som er en forutsetning for videre vekst», kommenterer Troelsen.

Banken har i løpet av 2018 gjennomført en emisjon som ble kraftig overtegnet. I tillegg var det en historisk begivenhet nå banken den 6. april ble notert på Oslo Børs sin Merkur Market.

– Interessen for å være eier i Surnadal Sparebank er enda større enn vi forventet. I emisjonen i vår hadde vi satt et tak på 75 millioner kroner, men det ble det tegnet egenkapitalbevis for over 100 millioner kroner. Etter notering på børs i april har det vært stor omsetning og i de siste dagene har egenkapitalbevisene blitt omsatt for oppimot 130 kroner per bevis – noe som er betydelig høyere enn de 105 kronene eierne våre nærmere 500 eiere måtte betale i emisjonen», fortsetter Troelsen.

Det ble også tidenes beste innskuddsvekst, og meget god vekst i utlån i 2018.

Innskudd øker

Innskuddene økte med 656 millioner kroner og utlån med 681 millioner kroner. Banken har en forretningskapital på 7,7 milliarder kroner, og en egenkapital på 607 millioner kroner etter at utbyttet for 2018 er utbetalt.

«I tillegg til gode resultater og god vekst har vi de siste årene lagt ned mye innsats i å utvikle oss, og gjennomfører kontinuerlig mange interne forbedringstiltak. Disse tiltakene skal bidra til at vi fortsatt skal styrke vår posisjon og være den beste banken for våre kunder. I den forbindelse er Eika meget viktig. Gjennom samarbeidet i Eika Alliansen og med finanskonsernet Eika Gruppen AS får vi tilført et fullverdig spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester, i tillegg til komplett plattform for bankinfrastruktur som inkluderer IT, digitale løsninger og betalingsformidling», avslutter Troelsen.