Inviterer til stormøte for Sunndal Kulturråd:

Vil være talerør for et samlet kulturliv

Alt som kan krype og gå av gode kulturkrefter i Sunndal inviteres tirsdag 19. februar til et stort informasjonsmøte i Støgu i kulturhuset. Målet er å få flere medlemmer med i kulturrådet, for å sikre både større bredde og tyngde.

Felles stemme: – Vi har et ønske om å favne bredere, og blant annet være et felles talerør for alle kulturutøvere, sier Bjørn Stomsvik.  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Sunndal Musikkråd har i en årrekke samlet kulturutøvere innen sang og musikk i Sunndal. I fjor ble det på et ekstraordinært årsmøte besluttet å endre navnet til Sunndal Kulturråd. Det signaliserer også en ny retning for rådet, som nå vil arbeide for og samle alle som driver med kultur i Sunndal.

– Vi har et ønske om å favne bredere, og blant annet være et felles talerør for alle kulturutøvere, sier Bjørn Stomsvik. Han ble nylig valgt til leder i kulturrådet, med Egil Reiten (nestleder), Bjørn Rasch (kasserer), Lillian Krakeli (sekretær) og Snorre Rist som medlemmer i styret.

Årsmøtet fastsatte også vedtektene for det nye kulturrådet. Her går det fram at formålet med rådet er å fremme kulturen og kulturlivets interesser. Blant annet skal kulturrådet bidra med kursing og opplæring, legge til rette for samarbeid og informasjon om aktiviteter og arrangement, være et samlet kulturlivs felles organ overfor Sunndal kommune, regionale og sentrale kulturinstanser, og bidra til økt forståelse av kulturlivet og kulturens betydning for blant annet likvskvalitet, trivsel og folkehelse, identitet og næringsutvikling.

I det nyvalgte styret sitter bare representanter fra det som tidligere har vært rådets medlemsgruppe; musikere og sangere. De representerer bare en liten del av kulturrlivet i Sunndal. På sikt er det derfor et klart mål om å få bredere representasjon i styret.

– Vi ønsker at flere skal engasjere seg, understreker Stomsvik.

På informasjonsmøtet kommer lederen i kulturrådet i Oppdal, Kerstin Bergenwall, for å dele av egne erfaringer. Oppdal Kulturråd gjenoppsto i fjor, med målsetting om å være et bindeledd mellom kulturlivet, kommunen og kulturhuset, samt et talerør for det lokale kulturlivet. Bergenwall brenner for samarbeidskultur, og trolig blir dette ett av flere tema hun vil berøre på møtet. Andre er også invitert til å delta, både ordfører, kultursjef og leder i TMK-utvalget, samt medlemmer i Møre og Romsdal Musikkråd.

– Tema for møtet vil være tankegodset som ligger til grunn for å satse på et kulturråd i Sunndal. Jeg tror vi har mye å tjene på å samarbeide, sier Stomsvik.

På spørsmål om det kan bli vanskelig å samles om én stemme på vegne av mange ulike kulturutøvere, medgir Stomsvik at det vil kunne by på utfordringer.

– Men dette er noe vi må finne ut av, sier han, og viser til gode erfaringer fra Oppdal.

Etter stormøtet vil kulturrådet åpne for at både lag, grupper og enkeltpersoner skal kunne bli medlemmer.

Det blir ekstraordinært årsmøte i løpet av våren, med nye valg for vervene i kulturrådet.