Ulike aktører i Halsa vil samarbeide for gjensidig løft:

Vil videreutvikle Fosskonserten – der STAUT og Kristian Raanes spiller i år

På årets Fosskonsert blir det STAUT og Kristian Raanes som sørger for musikken. Onsdag kveld inviterte Halsa Historielag lag og organisasjoner til idémyldring og møte, der samarbeid og vegen videre for Fosskonserten ble drøftet. – Vi ser på hvordan ulike aktører kan løfte hverandre, sier primus motor Lars Botten.
Nyheter

Etter et pauseår blir Fosskonserten arrangert på ny i år.