Bekymret for overskridelser i Nesset

Flere store investeringsprosjekt i Nesset blir dyrere enn budsjettert.

Bekymret: Politikere og administrasjon i Nesset er bekymret over overskridelser på vedtatte investeringer. 

Nyheter

Ordfører Rolf Jonas Hurlen uttrykker bekymring over at mange vedtatte investeringsprosjekt i Nesset ser ut til å gå mot betydelige overskridelser.