Kunnskap og åpenhet er viktig for et mer demensvennlig samfunn:

Stor kursaktivitet i Halsa

I Halsa inviteres det til flere kurs og tilbud framover. Nye aktivitetsvenner skal kurses, det blir erfaringssamling for demente og pårørende, og ansatte i serviceyrker skal kurses – alt med mål om et mer demensvennlig samfunn.

Fokus på demens: Nå tilbys ulike kurs og tilbud i Halsa, der disse er blant de aktive: Aktivitetsvenn Liv Foss (f.v.), sjukepleier Hilde Sponås Betten, Svein Atle Grødal i demensforeningen, fagleder ved Halsa sykehjem, Siri Sæterbø og daglig leder ved Halsa Frivilligsentral - og kurskoordinator, Tove Karin H. Lervik.  Foto: Gøran Rønning

Nyheter

I Halsa blir det gjort en stor innsats for å ivareta alle med demenssykdom, samt pårørende og alle andre rundt. Onsdag 13 mars inviterer Halsa demensforening, i samarbeid med pleie og omsorgssektoren i kommunen, til nytt kurs for aktivitetsvenner for demente.