– Vi slåss mot sterke krefter

Oppfordrer alle politiske partier i Sunndal til å bidra.
Nyheter

Erling Outzen (SV) stilte i siste kommunestyremøte spørsmål om hva som kan gjøres for å hindre nedlegging av trafikkstasjonen på Sunndalsøra. En konsulentrapport foreslår nedlegging eller kutt ved 58 av de 75 trafikkstasjonene i landet. Stasjonen på Sunndalsøra er blant de regjeringa vurderer å legge ned.

– Vi må drive politisk påvirkning for å fremme vår sak. Her oppfordrer jeg alle politiske partier i Sunndal til å bidra, sa ordføreren i sitt svar. Etter et møte mellom ordførerne på Nordmøre og ledelsen for trafikant- og kjøretøyavdelingen i fylket er det bestemt at Kristiansund og Sunndal skal jobbe videre med saken på vegne av kommunene på Nordmøre, opplyste Refstie. Han sa også at synspunktene og bekymringene må tas opp når samferdselsministeren kommer til Sunndal seinere denne måneden.

Saka vil også komme på kommunestyrets bord.

– Når vi fram? Jeg er dessverre usikker. Vi slåss mot sterke krefter. Viljen til å opprettholde likeverdige statlige tilbud i hele landet er på vikende front. Sentraliseringsiveren i samfunnet er økende, og dagens regjering er en pådriver for sentralisering, noe denne saken er et godt eksempel på, sa Refstie.

– Uansett verken kan eller skal vi gi oss. Vi krever like gode tilbud på indre Nordmøre som i byer og bynære strøk i resten av landet!