Åpent møte om vegprosjekt

Statens vegvesen inviterer til åpent infomøte om bygging av ny E39 Betna-Stormyra.

E39 Betna–Stormyra er en samlet utbygging av tre strekninger, som vil gi 26 km ny veg: Betna - Valsøya, Leirvika - Rendalen, Staurset - Stormyra. 

Nyheter

Mandag 11. mars vil Statens vegvesen ha et åpent informasjonsmøte i kinosalen i Halsahallen i forbindelse med vegprosjektet E39 Betna-Stormyra, opplyser Halsa kommune på sin heimeside.

Det er bevilget 20 millioner kroner til oppstart av bygging av ny E39 fra Betna (Halsa) til Stormyra (Hemne) i 2019, og i Nasjonal Transportplan 2018 - 2023 er det oppført 2,1 milliarder kroner til gjennomføring av vegprosjektet.

Anleggsstart er beregnet til 2020, og hele anlegget skal avsluttes i 2023/2024.

Midlene i 2019 vil gå med til forberedende arbeider; grunnerverv og supplerende grunnundersøkelser, med mer. Detaljplanlegging av parsellene er i gang.

E39 Betna–Stormyra er en samlet utbygging av tre strekninger, som vil gi 26 km ny veg med gul midtlinje (se bilde/kart):

  • Betna - Valsøya
  • Leirvika - Rendalen
  • Staurset - Stormyra

Prosjektet E39 Betna-Stormyra er en del av ferjefri og utbedret E39 mellom Kristiansand og Trondheim.