Flere søker videregående skole:

3654 har søkt skoleplass

3654 ungdommer har søkt skoleplass ved videregående skoler i Møre og Romsdal. Det er 192 flere enn i fjor. Teknikk og industriell produksjon og helse- og oppvekstfag er de store vinnerne blant yrkesfagene.

Rektor ved Surnadal vidaregåande skole, Mons Otnes, konstaterer at de ikke har den samme økningen på søkere til Teknikk og industriell produksjon som skoler ellers i fylket. Derimot har de også i år mange søkere til Helse- og oppvekstfag.  Foto: Magne Lillegård

Nyheter

53 prosent av alle som søker på videregående skoler i fylket, har søkt på yrkesfag. Av disse har nesten en tredel søkt på teknikk og industriell produksjon eller helse- og oppvekstfag.