Gir trygghet i hverdagen

«Trygg hjemme» prosjektet har til nå bidratt til at rundt 200 personer i Nesset har fått en sjekk av brannsikkerheten i egen bolig. For flere har dette bidratt til en mer brannsikker hverdag.

Trygg: Grete Jakobsen sammen kommunikasjonsansvarlig i Molde brann- og redningstjeneste Endre Dahlen og hjemmevaktmester Toyvo Helberg. 

Nyheter

Grete Jakobsen er en av de 200 personene som har fått en sjekk av brannsikkerheten i egen bolig. Sjekken gjennomføres av ansatte i kommunen, som etter opplæring fra brannvesenet, gjennomgår et brannsikkerhets-skjema i forbindelse med andre besøk hos brukerne.