Tilsyn ved Franzefoss etter brannen i februar:

Lagrer store mengder landbruksplast utendørs

Fylkesmannen har etter brannen ved Franzefoss gjennomført tilsyn ved virksomheten. Blant det som ble avdekket var lagring av store mengder landbruksplast utendørs. Dette er ikke i tråd med tillatelsen, og virksomheten får nå pålegg om å rette avviket.

Brann: – Vi kommer til å ta til følge de gode rådene vi fikk fra brannvesenet på inspeksjonen, og er takknemlige for brannvesenets bistand, sier regionleder Synnøve Skorstad.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Det var 13. februar det begynte å brenne i en materialhaug på Franzefoss Gjenvinning sitt anlegg på industriområdet. Brannmannskaper fikk raskt kontroll over flammene, men røyken la seg tett over hele sentrum. Beboere i nærheten og i sentrumsområdet ble bedt om å lukke vinduer, og skoler og barnehager holdt ungene innendørs. Først dagen etter var brannen slokket. Trolig var årsaka til brannen sjølantenning.