Tomteprisene i det nye Grytåfeltet er klare

Varierer etter størrelse på tomta.
Nyheter

Surnadal kommune setter tomteprisene på de ti tomtene i det nye boligfeltet ut fra størrelse på tomta. Tomtestørrelsen varierer noe og prisene blir fra 479.000 til 669.000 kroner.

Tabellen nedenfor viser at de fleste tomtene vil koste i underkant av 600.000 kroner. Der fremgår også kommunens beregningsmodell. Tomteprisen skal i utgangspunktet dekke kommunes utgifter med tomtekjøp og opparbeidelse av vei vann og kloakk.