Skjær i sjøen for badeplass ved Fjordparken

På befaringen i Fjordparken nylig var det god stemning for å få til sentrumsnær badeplass på stedet. – Vi skal få til noe her allerede i sommer, sa ordfører Ståle Refstie. Nå har flere skjær i sjøen kommet til syne.

Bading og leik: Det er i dette området det har vært sagt at det kan bli lagt til rette for ny badeplass. Det ble på en befaring forsikret at vannet er av bedre kvalitet enn hva mange kanskje tror. – Utmerket, ifølge målinger gjort av Miljøretta helsevern de siste somrene. 

Nyheter

Det skal orienteres i formannskapet om saka i morgen, torsdag. Etter det Driva kjenner til, er det blant annet gjort målinger av vanndybden ved kaia som tilsier at det er for grunt på fjære sjø til å anlegge stupe- eller hoppeinstallasjon fra kaia.