- Vær varsom med bålbrenning

Det begynner å bli tørt i terrenget.
Nyheter

På Twitter ber Møre og Romsdal 110-sentral alle som skal tenne bål langs kysten i Møre og Romsdal framover om å utvise stor aktsomhet, da det begynner å bli tørt i vegetasjonen.

I Norge er det generelt bålforbud i perioden 15. april til 15. september. Dette for å forhindre skog- og lyngbranner. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge.

Noen steder kan man likevel tenne bål, så lenge man bruker hodet og utviser stor aktsomhet. Reglene for bålbrenning ble endret i 2016, da forbudet ble utvidet til å gjelde all utmark. De nye reglene åpnet samtidig for at du selv kan vurdere om det er trygt å tenne bål eller ikke.

Husk at noen kommuner kan ha egne brannforskrifter. Sjekk dette før du fyrer opp bål i utmarka.