Rapport viser at mange i politiet er misfornøyd med politireformen:

– Vi er blitt mindre tilgjengelig

– Nærpolitireformen har ført til at vi er blitt mindre tilgjengelig for publikum. Det sier plasstillitsvalgt Anders Magne Ormset ved lensmannskontoret i Surnadal.

Dårligere kontakt med publikum: – Politireformen har bidratt til dårligere kontakt med publikum, sier politibetjent Anders Magne Ormset ved lensmannskontoret i Surnadal.  Foto: Geir Forbregd

Nyheter

Tidligere i uka ble rapporten "Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum" offentliggjort. Konklusjonen er at reformen har hatt effekt på det som går på å ruste politiet for alvorlig kriminalitet, men de spurte i politiet mener de er blitt mindre tilgjengelige.