- Og så sitter de der i formannskapet og diskuterer min sak, i et åpent møte, uten at jeg vet noe om det, og uten at jeg får komme til orde og forsvare meg

Gunn Inger Reiten reagerer på at kommunens advokat fikk være til stede og orientere formannskapet om pasientjournal-saka torsdag.

  Foto: Ingrid Ellevset

Nyheter

Reiten stiller spørsmål ved om ikke hennes advokat også burde fått være til stede og orientere politikerne – slik at begge parter kunne ha fått legge fram sine syn i saka. Reitens advokat Martin Williams sier at en sjølsagt ikke skal prosedere i formannskapet, men at han kunne ha bidratt med opplysninger som ville gitt politikerne en bedre innsikt. Reiten fastholder at hun fortsatt ikke har fått innsyn i hele journalen til ektemannen.