Surnadal kommune ber eigarar av bustader kontrollere tala

Nyheter

Frå og med 2020 vil Surnadal kommune bruke Skatteetaten sin berekna marknadsverdi for boligar som grunnlag for utskriving av eigedomsskatten.

Kommunen ber no difor eigarar av bustader om å kontrollere at dei førehandsutfylte tala under post 4.3.2 i skattelikninga for 2018, som sendast ut av Skatteetaten, er riktige.

Det er den enkelte skatteytar sitt ansvar å korrigere skattemeldinga si dersom han kan dokumentere gyldig marknadstakst som medfører endring i formuesverdi.

Les meir her.