Surnadaling gjorde comeback i Tine-styret

Nina Kolltveit Sæter tilbake etter fire år.

Nina Kolltveit Sæter. 

Nyheter

Årsmøtet i TINE har valgt Marit Haugen (48) til ny styreleder i TINE. Melkebonden fra Beitstad i Steinkjer har bred organisasjonserfaring fra landbruket.

Marit Haugen overtar som styreleder etter Trond Reierstad som har styrt TINE gjennom store endringer de siste ni årene. Marit er utdannet landbruksøkonom fra Ås (nåværende NMBU). Hun har jobbet i Landbruksdepartementet, vært jordbrukssjef og kommunesjef i Hjelmeland kommune, vært organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag, og de fire siste årene styremedlem i TINE SA.

Gjør comeback i styret

Nils Asle Dolmseth fra Åfjord i Trøndelag, fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt som nestleder. Han har bak seg fire år som styrets nestleder.

Ny i styret er Nina Kolltveit Sæter fra Surnadal i Møre & Romsdal. Hun har tidligere vært nestleder i styret. Etter at hun trakk seg i 2015, har hun sittet som styremedlem i flere av TINEs datterselskaper.

Styret

Etter valgene på årsmøtet er styret slik sammensatt:

Marit Haugen, Steinkjer, leder, ny

Nils Asle Dolmseth, Åfjord, nestleder, gjenvalgt

Helge Arne Espeland, Jondal, styremedlem, gjenvalgt

Solveig Bratteng Rønning, Rana, styremedlem, ikke på valg

Rolf Øyvind Thune, Rakkestad, styremedlem, ikke på valg

Elisabeth Irgens Hogstad, Larvik, styremedlem, gjenvalgt

Askild Eggebø, Finnøy, styremedlem, gjenvalgt

Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, styremedlem, ny

Cecilie Bjørlo, Eid, styremedlem, ikke på valg

Anders Johansen, Brønnøy, styremedlem, ikke på valg

De fire ansatt-representantene i styret velges i egne valg, men er ikke på valg i år:

Tor Arne Johansen (NNN)

Jeffrey Thomas (NML)

Ottar Råd (Negotia, Naturviterne og Tekna)

Elin Aarvik (NNN)


Innstilt på comeback i Tine-styret:

Klar for å bidra til vekst

Nina Kolltveit Sæter er innstilt som styremedlem til Tina SA. Sæter gjør comeback om hun blir valgt. Hun er klar til å jobbe for fortsatt vekst i Tine.