Alle Folkehjelpas mannskaper er i beredskap

"Norsk folkehjelp Nesset har kort responstid og kommer raskt ut til de som trenger hjelp på bakgrunn av at enkelte mannskap har alt nødvendig utstyr i bil eller heime."

Skredgruppa i aksjon. 

Nyheter

Pressemelding fra Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset(NFSN) - SKREDGRUPPA:

Påsken nærmer seg og Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset er i beredskap. Alle Folkehjelpa’s mannskaper er i beredskap i området Nordmøre og Romsdal i påska. Skredgruppa er spesielt fokusert fremfor alle dagene med turglade folk. Vi er i beredskap 24 timer i døgnet, 365 dager i året for å kunne hjelpe andre.

Det nærmer seg påske og vi ønsker å fokusere på god ferdsel i fjellet. Vi antar at de fleste gjør gode veivalg og unngår ferdsel i skredutsatte områder da vi har få utrykninger på snøskred i området. Ved planlegging av tur er det smart lese på varsom.no og se hva værvarslingen melder som yr.no. Varsom har nå blitt veldig bra og gir mange gode innspill på hva en må tenke på og se etter før en drar ut på tur.

For å unngå snøskred må en vite hva som er skredterreng og hva som kan utløse snøskred. Det er viktig at en har satt seg inn i hvordan sende/mottaker virker og kan å bruke den. Hvis det er flere på tur så bruk gjerne skredkortet til NVE. Den gir innspill for hva en gruppe bør forholde seg til på tur. Alle bør ha med ASSS – alltid sende/mottaker, spade og søkestang. Det er også viktig at en kan holde seg varm om uhellet oppstår. Vi anbefaler vindsekk, dunjakke, ekstra lue, votter, varm drikke, refleksvest og hodelykt.

I flere områder er det ikke dekning på mobil og den frivillige redningstjenesten har nødnett som bedrer kommunikasjon i fjellet med politi, AMK og andre samarbeidspartnere. Dette har styrket beredskapen generelt for mannskapene som kan i større grad kommunisere med hverandre og med nødetater.

Norsk folkehjelp Nesset har kort responstid og kommer raskt ut til de som trenger hjelp på bakgrunn av at enkelte mannskap har alt nødvendig utstyr i bil eller heime. De kan rykke ut direkte fra det stedet de oppholder seg. Øvrig mannskap kommer etter med annet nødvendig utstyr som f.eks scooter. Likevel vil vi i de fleste tilfellene komme for sent frem for å redde liv i et snøskred. Tidsfaktoren er ca 15 min.

Ta vare på deg selv og andre i påsken – GOD PÅSKE OG VI OPPFORDRER TIL GODE VEIVALG I PÅSKEN!

Norsk Folkehjelp Sanitet Nesset kan nås direkte på tlf 88020310.