Halsa kommune:

Sier opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal

Sjøl om flere etterlyste konsekvensutredning og tok til orde for å utsette saka, vedtok et flertall i Halsa kommunestyre torsdag å si opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal.

Vedtak: Mot fire stemmer vedtok kommunestyret torsdag at også Halsa sier opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal. Foto: Utsnitt av skjermdump fra kommunens web-tv.  Foto: Skjermdump

Nyheter

Som ventet ble det en lang debatt da kommunestyret torsdag behandlet saka, men i likhet med resten av Nordmøre sier også Halsa kommune opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal.